Ortogonalna projekcija u tehničkom crtanju – Prikaz projekcija

Tehnički crteži su osnovni i najvažniji dio tehničke dokumentacije. Postoji nekoliko tipova tehničkih crteža svaki sa svojom svrhom. U izradi tehničkih crteža postoji niz normi i standarda kako bi crteži bili upotrebljivi u praksi među osobljem koje ih koristi.

Crtanjem se prikazuju geometrijski oblici u ravnini. Ravnina je u ovome slučaju papir. Ima više postupaka crtanja koji su opet na neki način standard.

Postupci crtanja su:

 • Aksonometrijska projekcija – daje lako razumljivu trodimenzionalnu predodžbu predmeta jednim crtežom (postoje ukupno četiri tipa ove projekcije)
 • Perspektiva – koristi se u predočavanja predmeta u arhitekturi i sl.
 • Ortogonalno projiciranje – primjenjuje se za tehničke nacrte u strojarstvu

U ovome članku opisana je ortogonalna projekcija. Upravo se ta projekcija koristi u crtanju tehničkih crteža.

Ortogonalna projekcija je prikaz trodimenzionalnog predmeta ili objekta pomoću projekcija u ravnini, odnosno na papiru.

Postoji ukupno šest projekcija ili prikaza koji se mogu koristiti na tehničkom crtežu. Nekada je moguće koristiti svih šest projekcija, a nekada je dovoljno samo dvije. Obično najčešće to budu tri projekcije. Više o tome kroz članak.

Kod projekcija postoji termin projiciranje. Što bi značilo prikazivanje neke točke, linije ili ravnine predmeta na papiru. A dobivena slika naziva se projekcija. Kod ortogonalne projekcije to prikazivanje uvijek je pod kutom od 90 stupnjeva. Pogled na pojedinu stranu predmeta je uvijek pod 90 stupnjeva i pod tim kutom se pogled prenosi na papir.

Kako svaki predmet u prostoru ima tri dimenzije:

 • dužinu
 • širinu
 • visinu

Svaka pojedinačna projekcija može imati samo dvije dimenzije.

 • Širinu
 • visinu

Kada gledate jednu projekciju, vidite gabaritne kote koje su širina i visina predmeta u toj projekciji. Pored tih kota u toj istoj projekciji kotirane su i sve druge veličine te projekcije.

Ortogonalna projekcija i njezina svrha

Glavna funkcija radioničkog crteža je uspješna izrada predmeta u proizvodnji.

Crtež iz to razloga mora biti jasan i razumljiv. Sklopni crtež je drugačiji tip crteža i njegova namjena je drugačija.

Predmet izrade na radioničkom crtežu mora biti tako prikazan da se mogu pročitati ili vidjeti sve dimenzije predmeta.

Osim dimenzija (kota) radionički crtež ima i ostale simbole i elemente koji imaju svoju ulogu i isto su tako standardizirani.

U literaturi se mogu pronaći neka pravila i smjernice za crtanje u ortogonalnoj projekciji, ali ovdje se time ne bavimo, već je cilj razjasniti ortogonalnu projekciju kako bi što bolje mogli koristiti radionički crtež u praksi.

Kod ortogonalne projekcije uvijek se svaki prikaz crta s okomitim pogledom. To je dobro imati na umu, jer predmet ne mora biti pozicioniram u nekom unaprijed određenom položaju i kutu.

Pogledi u ortogonalnoj projekciji – EU i USA (anglosaksonski) standard

Ortogonalna projekcija ima šest pogleda. I dva različita standarda za raspored tih pogleda. Europski i američki raspored. Prvo što bi trebalo pogledati na radioničkom crtežu je mjerilo i raspored prikaza projekcija.

Za raspored prikaza projekcija postoje dva simbola. Jedan za EU, drugi za USA. Ovdje se bavimo rasporedom za EU.

raspored prikaza projekcija
Raspored prikaza projekcija – Lijevo EU desno USA

Ortogonalna projekcija u praksi za CNC operatera ili programera

U radu, od ortogonalne projekcije prilikom korištenje crteža trebate znati razumjeti mjerila koja se koriste kod crtanja, standard za raspored prikaza (EU, USA) i koja projekcija predstavlja koju stranicu predmeta.

I na temelju toga vizualno u glavi stvoriti sliku kako izgleda 3D predmet u stvarnosti.

Obična kocka ima šest stranica. Svaka projekcija predstavlja jednu stranicu. Najvažnije je znati koja projekcija predstavlja koju stranicu kocke.

Isti je slučaj i za bilo koji predmet obrade. Neki strojni dio, proizvod i slično.

Pogledi u projekciji

Postoji spomenutih 6 pogleda, to su:

 1. Nacrt – pogled s prednje strane na predmeta Slovo A
 2. Tlocrt – pogled odozgo na predmet + slovo B
 3. Desni bokocrt – pogled na lijevu stranu predmeta + slovo D
 4. Lijevi bokocrt – pogled na desnu stranu predmeta + Slovo C
 5. Gornji tlocrt – pogled odozdo na predmeta + slovo E
 6. Stražnji nacrt – pogled na stražnju stranu predmeta + slovo F
ortogonalna projekcija prikaza u EU rasporedu
Ortogonalna projekcija – prikaz prema EU rasporedu

Kako bi bolje shvatili raspored projekcija, pratite gornji popis sa slikom ispod popisa.

Obično se mogu čuti nazivi: nacrt, tlocrt i bokocrt.

Koliko projekcija pojedini crtež ima? Ovisi koliko je potrebno da bi nacrt bio kompletan sa svim informacijama. Obično su to tri projekcije za pravokutne predmete nacrt, tlocrt i bokocrt. Za cilindrične predmete dovoljne su dvije projekcije nacrt i tlocrt.

Nekada je dovoljna i samo jedna projekcija. To je za predmet ???…. Kugla, sa svih strana je uvijek ista.

Prikazi projekcija

Na radioničkom crtežu nalaze se projekcije koje najbolje definiraju sam crtež. U uglu crteža može biti prikazan 3D model predmeta izrade, pa to pomaže boljoj orijentaciji i predodžbi o konačnom izgledu predmeta.

U radu je potrebno obratiti pažnju na pravilno stezanje predmeta obrade za pojedine strojne operacije. Tu je najveći problem nesimetričnost. Zbog nesimetričnosti, nije sve jedno kako predmet postavite u stegu, ili steznu napravu. Ako je predmet simetričan, onda to nije toliko problem, jer je svejedno kako ga postavite.

Kada gledate nacrt i projekcije koje su nacrtane, vidjet ćete međusobnu povezanost istih. Možete zamisliti 3D izgled predmeta i svaka projekcija vam prikazuje pojedinu stranu tog predmeta.

Na svakoj projekciji nacrtano je sve što je potrebno kako bi imali crtež bio kompletan i čitljiv.

Ortogonalna projekcija – primjer radioničkog crteža – lošiji primjer!

ortogonalna projekcija primjer tehničkog crteža
Primjer radioničkog crteža

Iznad se nalazi primjer jednog crteža s četiri projekcije. Na svakoj projekciji su kotirane mjere koje je najlakše saznati, ili pročitati u toj projekciji. Ovakav prikaz projekcija je u ovome slučaju dovoljan i predmet je moguće prema nacrtu napraviti.

Projekcija u sredini je pogled na donju stranu predmeta obrade ili odozdo (to se još može vidjeti po iscrtkanoj kružnici fi28J6 čiji se brid u tome pogledu ne vidi). To je donji nacrt.

Sve ostale projekcije se gledaju s obzirom na nacrt. U ovome slučaju je to donji nacrt.

Lijeva i desna projekcija su bokocrti i to su pogledi s lijeve i desne strane predmeta, gledano s obzirom na nacrt. Desni bokocrt prikazuje lijevu stranu predmeta. A lijevi bokocrt prikazuje desnu stranu predmeta.

Kada bi gotovi predmet išli tako okretati, onda bi prikazani na predmetu i na crtežu pojedine projekcije bili isti.

Donja projekcija je tlocrt, i to je pogled odozgo s obzirom na nacrt. Kada pogledate nacrt s gornje strane, vidi se ono što je prikazano u donjem tlocrtu.

Pa u ovome slučaju kada pogledate nacrt s gornje strane, vidi se provrt fi28J6 i bočni bridovi, lijevo i desno. Iz tog razloga je ovdje ta kružnica crtana punom linijom jer je vidljiva.

Dali je ovo najbolji prikaz projekcija za ovaj primjer crteža?

Nije. Možda je lakše za nacrtati, ali je teže za koristiti kod izrade. Evo i zašto.

Zbog donjeg nacrta i zbog nesimetričnosti provrta fi22 i fi28J6. Ta dva provrta su nesimetrični i potrebno je malo više paziti kod okretanja predmeta i stezanja tokom izrade pojedine strane.

Širina predmeta u nacrtu je 36 mm, a provrt je kotiran na 18,5 milimetara od ruba (36/2, je 18). Što znači da je provrt zamaknut u jednu stranu za tih 0,5 mm, nije na simetrali.

Nesimetričnost je upravo to kada su dva ili više elementa (provrti, upusti, utori, ili bilo što drugo) na različitoj udaljenosti od simetrale, s jedne i druge strane simetrale.

Prvo treba uzeti to u obzir. A, zatim u sljedećim zahvatima paziti kod stezanja da ne okrenete krivo, zbog tih 0,5mm razlike.

Ako krenemo predmet raditi s ovim nacrtom. Gledamo donji nacrt. Onda moramo zamisliti u glavi kao da predmet okrenemo za 180 stupnjeva prema sebi. I tada ova kota od 18,5 mm ne dolazi s donje strane nego s gornje.

U tome slučaju možemo oba provrta fi22 i di28J6 napraviti u jednom zahvatu ili stezanju. U suprotnom bi trebali raditi posebno. A to je gubljenje vremena i komplikacija.

Puno lakše bi bilo da je prikazan gornji nacrt, a ne donji.

Da bi ste sve ovo ovako vidjeli, redom. Potrebno je dobro prije početka rada proučiti nacrt.

Nekada, (ovisno kako gdje) nacrti su loše napravljeni s puno grešaka, kota koje nedostaju, lošeg pogleda, presjeka, loših detalja i slično.

Iz tog razloga savjet je da prije rada odvojite nešto vremena i proučite nacrt. Obratite pažnju na simetričnost i na raspored projekcija.

Online Tečaj Programiranja G Koda

Prijavi se na online tečaj CNC programiranja putem email-a i prvih 10 lekcija ide BESPLATNO!


We respect your email privacy

Dali vam je članak bio koristan?

Komentiraj

oNLINE TEČAJ CNC PROGRAMIRANJA

Prijavite se na online tečaj CNC programiranja putem email-a, i prvih 10 lekcija dobivate BESPLATNO!