Kvadranti u koordinatnom sustavu

Za programiranje alatnih strojeva, odnosno CNC strojeva programer ili operater se koristi koordinatnim sustavom. Riječ je o Kartezijevom pravokutnom koordinativnom sustavu u ravnini ili prostoru. Ako se radi o CNC tokarilicama, tada je koordinatni sustav u ravnini i koristi dvije koordinatne osi. Ako je riječ o CNC glodalicama s tri radne osi, onda je riječ o koordinatnom sustavu u prostoru. Ovdje je opisan pravokutni koordinatni sustav i kvadranti u koordinatnom sustavu.

Elementi pravokutnog koordinatnog sustava

Koordinatni sustav u ravnini čine dva okomita brojevna pravca. Točka u kojoj se ti pravci sijeku zove se nultočka ili ishodište koordinatnog sustava.

primjer koordinatnog sustava u ravnini
točke ili koordinate 2d Kartezijevog sustava u ravnini

Elementi pravokutnog koordinatnog sustava u ravnini su sljedeći:

 • os apscisa – X os
 • os ordinata – Y os
 • sjecište ili nultočka
 • kvadranti koordinatnog sustava
 • koordinatna pozicija ili točka

3D koordinatni sustavu u prostoru

Prostorni koordinatni sustav pored os X i Y ima treću os Z. Treća os prolazi kor središte sustava. Primjer skice 3D koordinatnog sustava u prostoru je na slici ispod.

troosna CNC glodalica Haas
Položaj osi koordinatnog sustava na troosnoj glodalici

Pravci i smjer pravaca u koordinatnom sustavu

Dva pravca koja čine sustav nazivaju se apscisa i ordinata. Apscisa je horizontalan pravac i on definira os X. Ordinata je vertikalan pravac i on definira os Y.

Kod glodalica imamo i treću os Z. Treća os Z prolazi kroz središte sustava okomito na ravninu (X,Y). Treća os Z definira 3D koordinatni sustav.

Svaka tri pravca ili osi (Y,X i Z) imaju dva smjera, pozitivan i negativan smjer.

Za lako određivanje i orijentaciju smjera pravaca (pozitivan ili negativan) možete gledati s lijeva na desno na os X, i odozdo prema gore za os Y.

Tako da je uvijek:

 • desno od nultočke pozitivan smjer osi X
 • lijevo od nude negativan smjer osi X
 • prema gore od nultočke pozitivan smjer osi Y
 • prema dolje od nultočke negativan smjer osi Y
 • prema vama iz nule pozitivan smjer os Z
 • od vama iz nultočke negativan smjer osi Z

Kvadranti u koordinatnom sustavu

Kada je riječ o 3D pravokutnom sustavu imamo 3 radne ravnine i svaka ravnina ima četiri kvadranta (Quadro – četiri).

 • I kvadrant
 • II drugi kvadrant
 • III treći kvadrant
 • IV četvrti kvadrant
kvadranti koordinatnog sustava u ravnini
položaj kvadranata koordinatnog sustava u ravnini

U matematici radne ravnine imaju svoje odvojene oznake i definicije. Za rada s CNC tehnikom važno je znati koji G kodovi definiraju pojedinu ravninu.

Pa je tako:

 • G17 radna X-Y ravnina
 • G18 radna X-Z ravnina
 • G19 radna Y-Z ravnina
g kod ravnine u cnc tehnici
G17 G18 G19 ravnine, izvor fotografije: https://howtomechatronics.com/

Kod troosne glodalice koristi se ravnina X-Y, funkcija G17. Kod tokarilica radna ravnina je G18 X-Z.

Kvadranti u koordinatnom sustavu dijele ravninu na četiri jednaka dijela – kvadranta. Određivanje prvog i posljednjeg kvadranta kreće u suprotnom smjeru kazaljke sata počevši od pozitivne osi X.

Svaki kvadrant dobiva time jedan smjer osi X i jedan smjer osi Y. Tako je:

 • Prvi kvadrant ima pozitivnu os X i Y
 • Drugi kvadrant ima negativnu os X i pozitivnu os Y
 • Treći kvadrant ima negativnu os X i negativnu os Y
 • Četvrti kvadrant ima pozitivnu os X i negativnu os Y

Osi pojedinog kvadranta odnose se na nultočku ili ishodište sustava.

Programiranje glodalica je najbolje raditi u prvom kvadrantu, zato što su obje osi u ravnini G17 pozitivne i ne morate obraćati uopće pažnju na negativni predznak.

Zato je dobro prilikom kotiranja, odraditi kotiranje tako da nultočka ili baza kod kotiranja bude u donjem lijevom uglu predmeta obrade, ako se radi i nekom pravokutnom ili kockastom obliku. Ako je cilindričan predmet, obično je ishodište u središtu.

Online Tečaj Programiranja G Koda

Prijavi se na online tečaj CNC programiranja putem email-a i prvih 10 lekcija ide BESPLATNO!


We respect your email privacy

Dali vam je članak bio koristan?

Komentiraj

oNLINE TEČAJ CNC PROGRAMIRANJA

Prijavite se na online tečaj CNC programiranja putem email-a, i prvih 10 lekcija dobivate BESPLATNO!