G91 CNC funkcija za inkrementalno pozicioniranje u G kodu – detaljno objašnjeno

G funkcije ili naredbe, G90 i G91 se koriste za definiranje modova koordinatnog sustava kojeg stroj u izvršavanju G koda koristi. Koordinatnih sustava ima više modela. U programiranju se koristi Kartezijev koordinatni sustav.

U CNC tehnici primjenjuje se mod koordinatnog sustava s apsolutno definiranom nultočkom, to je funkcija G90 opisana detaljnije u prethodnom članku – G90 apsolutni mod koordinatnog sustava. I mod koordinatnog sustava s promjenjivom nultočkom, naredba G91.

Oba ta moda, rade s istim tipom koordinatnog sustava, Kartezijev koordinatni sustav. Jedino je razlika što jedan ima uvijek istu poziciju nultočke, a drugi tu nultočku stalno mijenja.

G91 CNC funkcija

G91 je funkcija za definiranje inkrementalnog moda koordinatnog sustava.

Inkrementalni ili koračni mod koordinatnog sustava nema cijelo vrijeme istu nultočku kao u slučaju s G90, već se ona stalno mijenja za određenu vrijednost ili pomak po jednoj koordinatnoj osi, ili dvije.

To znači da vam je nultočka u programiranju uvijek ona trenutna pozicija alata. I svaki sljedeći pomak se definira kroz koordinate od te trenutne pozicije.

Rijetko kada je situacija da je cijeli program napisan pomoću G91 naredbe. Ona se može koristiti u istome programu kao i G90. Ali G91 je nešto rjeđa, jer je programiranje puno lakše i brže pomoću naredbe G90.

Kada se koristi G91?

Kada radite program za CNC stroj ovisi od tipa operacija možete primijeniti i G90 i G91. Ali je G90 više u upotrebi.

CAM softveri isto koriste naredbu G90, jer su svi pomaci alata definirani od jedne nultočke koordinatnog sustava, radne nultočke. Kada računalo generira G kod (gotovi CNC program – ili djelomično gotov), vidjet ćete većinom naredbu G90 nego G91.

G91 se koristi u nekoliko specifičnih situacija.

Recimo kada želite od trenutne pozicije u kojoj se alat nalazi pomaknuti ga u neku drugu poziciju, upravo od te trenutne pozicije u kojoj se alat nalazi. Bez obzira na radnu nultočku koju ste umjerili ili definirali na predmetu obrade. I u tome slučaju CAM softveri isto koriste G91.

Kod glodanja to je korisni napraviti prilikom svake izmjene alata. Nije uvijek slučaj za svaki alat. Npr. možete koristiti pilasto glodalo većeg promjera za raspiljavanje. Tu alat prvo morate odmaknuti od predmeta obrade kako ne bi ostao u zahvatu prije nego što ga podignete po Z osi prema gore radi izmjene alata, u suprotnome može se polomiti glodalo jer je ostalo djelomično u zahvatu s obratkom.

Onda se koristi G91, te u istome retku s G91 zadate koordinatu na koju želite pomaknuti alat.

U svim ostalim slučajevima (svrdla, glodala) Koristite naredbu G91 i podižete alat u krajnju poziciju po Z osi, gdje ide izmjena alata.

Još jedan slučaj je kod izrade najčešće provrta ili nekih drugih uzoraka s jednakim razmacima dali po osi X ili osi Y. Kada je potrebno napraviti više istih elemenata na jednome komadu. Primjer programa je ispod.

G91 cnc inkrementalni pomak alata
G91 CNC funkcija – inkrementalni pomak alata
% ;
O40003 (APSOLUTNI POMAK ALATA) ; 
(G54 X0 Y0 je na središnjem lijevom uglu obratka) ;
 
T1 M06 (Odabir alata 1) ; 
G00 G90 G40 G49 G54 (sigurno pokretanje) ; 
X1.25 Y0 (brzi pomak na 1. položaj) ; 
S1000 M03; 

G43 H01 Z0.1 (odstupanje alata 1 uključeno) ; 
M08 (rashladno sredstvo uključeno) ; 

G99 G81 F8.15 X1.25 Z-0.2 (početak G81, 1. rupa) ; 
X2.5 (2. rupa) ;
X3.75 (3. rupa) ; 
X5. (4. rupa) ; 
X6.25 (5. rupa) ; 
G80 (poništavanje G81) ; 
G00 G90 G53 Z0. 
M09; 

T2 M06 (odabir alata 2) ; 
G00 G90 G40 G49 (sigurno pokretanje) ; 
G54 X1.25 Y0 (brzi pomak na 1. položaj) ; 
S1000 M03 (vreteno u smjeru kazaljki sata) ; 

G43 H02 Z0.1 (uključeno odstupanje alata 2) ; 
M08 (uključeno rashladno sredstvo) ; 

G99 G81 F21.4 X1.25 Z-1. (1. rupa) ; 
X2.5 (2. rupa) ; 
X3.75 (3. rupa) ; 
X5. (4. rupa) ; 
X6.25 (5. rupa) ; 
G80 (poništavanje G81) ; 

G00 Z0.1 M09 ; 
G53 G49 Z0; 
G53 Y0 ; 
M05 ;
M30 (kraj programa) ; 
%;

Posebno je G91 koristan u programiranju sa standardnim strojnim ciklusima i u programiranju s potprogramima. Pa i u makro programiranju.

Korištenje G91 CNC funkcije u programiranju standardnih strojnih ciklusa

Da bi stroj izvršavao G91, potrebno je napisati u programu naredbu G91. Od tog retka pa sve dalje je aktivna funkcija G91, sve dok ju ne poništite naredbom G90.

To nije slučaj kada koristite neki od standardnih strojnih ciklusa za uobičajene strojne operacije, kao što je predbušenje, bušenje, strojno urezivanje navoja i slično.
Ipak, ovo je ustvari postavka stroja. I ne mora značiti da je tako računalo stroja podešeno, već treba prije provjeriti.

U suprotnome, mnogi standardni strojni ciklusi kao što je G81 koriste naredbu G91 i nije ju potrebno dodatno unositi u retku s G81.

G90 naredba se koristi za definiranje prve pozicije. A sve ostale pozicije se definiraju pomoću G91.

G91 CNC – korištenje sigurnosne linije za svaki alat

Definiranje moda koordinatnog sustava vrijedi za cijeli program od trenutka kada je pojedini mod aktiviran. Isto kao i mjerni sustav (dali je u inčima ili milimetrima).

Zato je dobro nakon svake izmjene alata koristiti sigurnosnu liniju. To je redak s G funkcijama koje definiraju potrebno i resetiraju sve što ne treba ili što bi moglo ostati aktivno od prethodnog alata.

Jedan takav redak može izgledati ovako

G00 G90 G21 G40 G49 G80 G17;

Besplatan Email tečaj za programiranje G koda

Ako vas zanima programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva primjenom G koda, možete se prijaviti na besplatnu verzinu online tečaja programiraja G koda za troosne CNC glodalice.

Unesite ime i Email adresu i dobijete deset besplatnaih lekcija na Email, svaki dan po jednu.

Online Tečaj Programiranja G Koda

Prijavi se na online tečaj CNC programiranja putem email-a i prvih 10 lekcija ide BESPLATNO!


We respect your email privacy

Dali vam je članak bio koristan?

Komentiraj

oNLINE TEČAJ CNC PROGRAMIRANJA

Prijavite se na online tečaj CNC programiranja putem email-a, i prvih 10 lekcija dobivate BESPLATNO!