G Kod – G i M naredbe za programiranje CNC glodalice Haas

Što je G kod?

G kod (RS-274) je programski jezik numeričke kontrole, koji se koristi za programiranje automatskih alatnih strojeva (CNC strojeva) u proizvodnoj industriji. Može se imenovati i kao generički termin za računalni jezik koji se koristi u programiranju današnjih CNC strojeva.

Budući da svaki odlomak na ovom jeziku započinje slovom G, iz tog razloga nazivamo ga G kodom.

G kod je razvio Massachusetts Institute of Technology krajem 1950-ih godina. Nakon perioda razvoja, Electronic Industry Alliance formulirao je najraniju standardnu verziju G-koda početkom 1960-ih (Rs-274).

G kod je razvijen i standardiziran kao ograničeni jezik kojem nedostaju konstrukcije kao što su petlje, uvjetni operateri i varijabilni definirani od strane programera.

To, G kod čini veoma jednostavnim „programskim jezikom” za naučiti i upravljati strojevima koji koriste takvo tehnologiju.

G kod je skup naredbi koje imaju svoje značenje. Te naredbe su pisane u obliku redaka. Svaki redak je jedan blok koda. A blokovi koda čine NC program.

Naredbe u G kodu su razdvojene u dvije skupine.

To su:

 • G naredbe
 • M naredbe

G naredbe se još nazivaju glavne naredbe, a M pomoćne naredbe.

Glavne naredbe određuju način i poziciju pomaka alata. A pomoćne naredbe služe za uključivanje ili isključivanje pojedinih uređaja stroja. To može biti npr. Uključivanje ili isključivanje radnog vretena, određivanje smjera okretaja alata u vretenu. Uključivanja ili isključivanja polijevanja alata emulzijom. Resetiranje, zaustavljanje ili kraj programa. I slične ostale radnje.

Besplatni PDF za preuzeti – popis G i M funkcija za Haas CNC glodalice

Ovdje možete preuzeti besplatno kompletan popis i opis značenja pojedinih G i M funkcija za Haas CNC glodalice.

popisi g i m funkcija za haas cnc glodalice

CNC program

g kod i primjer cnc programa
CAD/CAM programiranje

CNC program je jednostavna tekstualna datoteke ASCII znakova koja se može izraditi i pregledavati ili uređivati u bilo kojem uređivaču teksta instaliranom na PC računalu.

CNC program se može pisati, pregledavati i uređivati i na upravljačkoj jedinici stroja u tekstualnom editoru.

CNC program je dakle skup naredbi G koda koje u automatskom režimu rada CNC stroja, izrađuju predmet obrade ili strojni dio.

Naredbe G koda mogu biti modalne ili ne modalne. Modalne su sve one čije izvršavanje vrijedi dok se ne ponište novom naredbom. Ne modalne su učinkovite samo u onom bloku koda u kojemu se nalaze.

G naredbe – glavne naredbe

G naredbe su glavne naredbe i svaka naredba s velikim slovom G je glavna naredba u nekom CNC programu.

Neki od najviše korištenih G naredbi na glodalici su:

 • G00 – brzi pomak alata
 • G01 – radni pomak alata, koristi posmak
 • G02 – kružni pomak alata u smjeru kazaljke sata
 • G03 – kružni pomak alata u suprotnom smjeru kazaljke sata
 • G40 – isključivanje kompenzacije promjera alata
 • G41 – lijeva kompenzacija promjera alata
 • G42 – desna kompenzacija promjera alata
 • G43 – negativna kompenzacija dužine alata
 • G54 – strojna radna nultočka koordinatnog sustava
 • G17 – izbor radne ravnine xy
 • G18 – izbor radne ravnine xz
 • G19 – izbor radne ravnine yz
 • G21 – mjerni sustav u inčima
 • G20 – mjerni sustav u milimetrima
 • G90 – apsolutni pomak u koordinatnom sustavu
 • G91 – inkrementalni pomak u koordinatnom sustavu

Važno je napomenuti da je G kod standardiziran.

Ipak G kod se razlikuje i neke G naredbe imaju jedno značenje kod tokarilice, a sasvim drugo kod glodalice. Isto tako neke funkcije razlikuju se od proizvođača stroja do proizvođača.

M naredbe – pomoćne naredbe

M naredbe su definirane kao pomoćne naredbe.

One služe prvenstveno za uključivanje i isključivanje pojedinih dijelova ili funkcija stroja.

M naredbe se unose u program tamo gdje je potrebno, odnosno onda kada je potrebno uključiti ili isključiti neki dio stroja, uređaj ili određenu funkcionalnost.

Važno je napomenuti da u jednom bloku ne mogu biti napisane dvije M naredbe, već samo jedna.

Neke od najviše korištenih M naredbi za glodalice su sljedeće:

 • M00 – optimalno zaustavljanje izvođenja programa
 • M30 – kraj i resetiranje programa
 • M03 – smjer vrtnje vretena u smjeru kazaljke sata
 • M04 – smjer vrtnje vretena u suprotnom smjeru kazaljke sata
 • M05 – zaustavljanje vrtnje vretena
 • M06 – automatska izmjena alata
 • M07 – uključivanje emulzije (magla)
 • M08 – uključivanje emulzije (mlaz)
 • M09 – isključivanje emulzije

G kod – ostale naredbe i simboli u programima

cnc program i programiranje numerički upravljanog alatnog stroja primjenom g koda

Osim G i M naredbi, G kod koristi i mnoge druge naredbe i simbole. Praktički, iskorištena su sva slova abecede za njihovo imenovanje.

Slova X, Y, Z, A, B, C su rezervirane za imenovanje osi koordinatnog sustava. Ukupno je tu 6 osi u koordinatnim sustavima. Tri za translaciju, a tri za rotaciju.

Četveroosni stroj ima 4 osi koordinatnog sustava. To su tri osi rotacije i četvrta os je rotacijska os. Najčešće oko osi X.

Svaki blok koda može biti numeriran oznakom Nxxxx… gdje je x broj retka. To može biti u deseticama. Npr. N10, N20, N30, N40… itd. Ali, takav sustav označavanja nije obvezan i može se izbjegavati u praksi.

Od ostalih funkcija najviše se koriste funkcije za definiranje režima rada alata. I funkcije koje definiraju kružno gibanje alata. Kao i varijable koje definiraju programiranje standardnih ciklusa. Kao što su ciklusi za bušenje, glodanje pravokutnih džepova, plansko glodanje, urezivanje navoja u provrtima i slično.

 • N (broj bloka)
 • G (način gibanja i glavne naredbe)
 • X Y Z (koordinate ciljne točke u smjeru koordinatnih osi)
 • I J K (koordinate kod kružnih gibanja)
 • S (brzina vrtnje radnog vretena)
 • F (posmak – brzina glodanja)
 • T (broj alata)
 • D (korekcija promjera alata)
 • M (pomoćne naredbe)
 • H (dužina alata)
 • O (naziv programa)

Kod pisanja i uređivanja programa treba paziti da se između riječi nalaziti najmanje jedno prazno mjesto.

Programiranje u G kodu – čime i kako?

Programiranje u G kodu radi se najviše na dva načina.

 1. Ručno – tipkanje programa za upravljačkom jedinicom stroja ili u nekom editoru teksta na računalu
 2. Pomoću računalnog programaCAM alati

Nešto malo više o tome možete pročitati na sljedećem linku: glavne metode programiranja CNC strojeva.

Ručno je dosta sporo i praktično je kod jednostavnijih predmeta, djelova i pozicija. Za složene strojne dijelove korisni se neki od CAD/CAM računalnih programa.

CAD/CAM alati generiraju G kod na temelju 3D modela i zadanih podešavanja strojnih operacija i alata. Npr. popularan CAD/CAM alat je SolidWorks.

Zatim se Takav CNC program (G kod) može dodatno prilagoditi za određeni tip stroja. Što opet ovisi od pojedinog CAD/CAM alata.

Dobar CNC editor i generator G koda je CIMCO. To je računalni program koji se odlikuje veoma jednostavnom izradom 2D modela (konture) i jednostavnim generiranjem strojnih operacija i generiranje G koda.

Od ostalih konkurentnih računalnih CAD/CAM rješenja ovaj se ističe jednostavnošću i brzinom obavljanja posla.

Treći način je parametarsko programiranje, primjenom već unaprijed napisanih CNC programa koji koriste varijable. Te varijable se unose svaki puta prilikom programiranja u glavni program u kojem u se događa i pozivanje potprograma.

Parametarsko programiranje je najbolje kod izrade istih strojnih dijelova, ali s različitim gabaritnim kotama. Ili sličnih, pa i istih strojnih operacija.

CNC programiranje za početnike

Za uspješno programiranje CNC strojeva i izradi G koda treba poznavati za tip stroja (glodalica ili tokarilica), najčešće G i M naredbe. Te, je potrebno dobro znati koristiti koordinatni sustav. Kod glodalice je to troosni koordinatni sustav, a kod klasičnih CNC tokarilica dvoosni koordinatni sustav.

Kada razumijete G i M naredbe, te razumijete koordinatni sustav, potrebno je razumjeti odnos između položaja radne nultočke stroja (ili koordinatnog sustava) i dužine alata.

Dalje je sve stvar prakse i vježbe.

Kroz praksu stekne se iskustvo u samostalnom određivanju tehnologije obrade i redoslijeda izvođenja operacija izrade.

Osim, ako je u nekim radnim sredinama drugačije, gdje postoji proces i dobra stručna organizacija.

Isto tako za pojedine materijale, potrebno je znati režime obrade za svaki tip alata kako bi se postigla neka optimalna kombinacija između brzine obrade i utrošenog vremena rada stroja, te očuvanja trajnosti oštrice alata.

G kod i jedan jednostavan CNC program

Ovo je jednostavan primjer programa za glodanje pravokutnog upusta 30×30 milimetara, dubine 5 milimetara. (skica je ispod)

Alat za obradu je utorno (cilindrično – obično) grubo glodalo promjera 12 milimetara. Radna nultočka nalazi se u donjem lijevom uglu. Program koristi desnu kompenzaciju promjera alata – G42.

Više o alatima za strojnu obradu metala pročitajte na: alati za glodanje.

Točke kretanja alata (na skici) numerirane su od 1 do 7. To su ujedno i koordinate kretanja radnog stola koje je potrebno upisati u program.

Kod troosne horizontalne glodalice, kretanje vrši radni stol za jedno s predmetom obrade. Alat vrši samo gibanje gore – dolje, po Z osi i radi vrtnju.

jednostavan primjer CNC programa pravokutni oblik predmeta obrade
skica
točka1234567
koordinata X-200303000-20
koordinata Y-200030300-20
tablica s koordinatama točaka od skice iznad
%
O10000;
G00 G54 G21 G90 G17 (SIGURNOSNI REDAK);
G00 X-20 Y-20 Z50 (točka 1);

T01 M06 (pozivanje alata GLODALO-GRUBO 12mm);
S1600 M03;
G00 Z5;
M08;

G01 Z0 F100;
G01 Z-5 (zauzimanje dubine glodanja - 5mm);
G42 X0 Y0 D01 F250 (točka 2); 
X30 (točka 3);
Y30 (točka 4);
X0 (točka 5);
Y0 (točka 6);
G40 X-20 Y-20 (točka 7);
G00 Z50 (odmicanje po Z osi);

M09;
M05;
G91 G00 G28 Z0;
G91 G00 G28 Y0;
M30 (kraj i resetiranje programa);
%

Ispod je i skica pravokutnog koordinatnog sustava u ravnini sa nekoliko točaka i njihovim koordinatama.

primjer koordinatnog sustava u ravnini
točke ili koordinate 2d Kartezijevog sustava u ravnini
točkaABCD
koordinata X2-3-24
koordinata Y34-1-2
tablica koordinatnih točaka sa skice iznad

Gornji program je jednostavan primjer za početnike.

Za početak, treba razumjeti razliku između kretanja alata po pravcu i kretanja alata po ravnini.!

Kretanje po pravcu

Kada se alat kreće po pravcu dovoljno mu je zadati samo jednu koordinatnu os po kojoj se kreće. U gornjem primjeru je to redak u kojemu se nalazi X30.

Tu se još može napisati i G01 X30. nije greška. Ali nema potrebe ponavljati naredbu G01, jer je ona već navedena u retku iznad G01 Z0 F100;

Upravljačka naprava “pamti” tu naredbu, sve dok se ona nekom drugom ne promijeni. Isto tako G01 uvijek dolazi s posmakom F. I taj posmak F vrijedi do sljedeće vrijednosti posmaka F.

Kretanje po ravnini

Kretanje po ravnini je uvijek s dvije koordinatne osi. To je ovdje X i Y. Primjer je redak: G40 X-20 Y-20; kada se isključuje kompenzacija promjera alata i alat se odmiče od predmeta obade.

To kretanje u ravnini se koristi kod izrade nekih kosih djelova kontura ili kosina.

Kretanje po pravcu se može definirati s dvije koordinatne osi, recimo: X0 Y40. A, može i samo s Y40. Sve ovisi gdje se nalazi alat u trenutnom položaju. I dali će takvom kretnjom iz te trenutne točke napraviti pravocrtno gibanje ili kosocrtno gibanje do sljedeće točke.

Kod tih nekih gibanja radnog stola, to može biti sljedeće:

 1. Linijsko ili pravocrtno
 2. kosocrtno (pravocrtno gibanje, ali uvijek pod nekim kutom)
 3. krivocrtno gibanje (to je kada radi radijuse, zaobljenja ili neke zavoje ili razne druge nepravilne (složene) konture i putanje)

To je kod glodanja važno, razumjeti ispravno zadati putanju alata. A to je jako jednostavno raditi kada shvatite koordinatni sustav i tih nekoliko “fora” i detalja koji su prisutni.

Email tečaj od 10 lekcija, svaki dan po jedna nova lekcija

Za više detalja i još boljih primjeran, objašnjenja i detaljnijih opisa rada s CNC strojevima prijavite se za početak na besplatni tečaj i dobijete 10 email-ova s detaljnim opisima i 3 konkretna primjera gotovih programa.

Prijavite se putem donje forme. Unesete svoje ime i email adresu, potvrdite prijavu i nakon toga stiže vam 1. email.

Online Tečaj Programiranja G Koda

Prijavi se na online tečaj CNC programiranja putem email-a i prvih 10 lekcija ide BESPLATNO!


We respect your email privacy

Dali vam je članak bio koristan?

Komentiraj

oNLINE TEČAJ CNC PROGRAMIRANJA

Prijavite se na online tečaj CNC programiranja putem email-a, i prvih 10 lekcija dobivate BESPLATNO!